Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku

Miejski Zespół Żłobków Włocławek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji publicznej, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
 • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kalinowska.
 • E-mail: mzz@zlobkimiejskiewloclawek.pl
 • Telefon: 542 366 553, 516 069 078

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Zespół Żłobków
 • Adres: ul. Wieniecka 34 A
  87-800 Włocławek
 • E-mail: mzz@zlobkimiejskiewloclawek.pl
 • Telefon: 542 366 553, 516 069 078

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Administracja Miejskiego Zespołu Żłobków ul. Wieniecka 34a

 • Pomieszczenia Administracji MZŻ znajdują się w jednopiętrowym budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a.
 • Do pomieszczeń Administracji prowadzi jedno wejście główne od strony
 • ul. Chemików, ze schodami z poręczami i podjazdem dla wózków dziecięcych.
 • Brak pochylni zewnętrznej przy głównym wejściu do Administracji.
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W Administracji nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W pomieszczeniach Administracji nie ma pętli indukcyjnych.
 • W pomieszczeniach Administracji nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 • Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek, korytarze i wejścia nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Żłobek ul. Wieniecka 34a

 • Budynek jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony znajdujący się przy ul. Wienieckiej 34a.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Chemików, ze schodami z poręczami i podjazdem dla wózków dziecięcych.
 • Brak pochylni zewnętrznej przy głównym wejściu do budynku.
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy osobowej.
 • Pomieszczenia w budynku usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą dwie klatki schodowe z poręczami.
 • W budynku nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek, korytarze i wejścia nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Żłobek ul. Żytnia 80

 • Budynek jednopiętrowy, podpiwniczony znajdujący się przy ul. Żytniej 80.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Żytniej.
 • Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy osobowej ani platformy przyschodowej.
 • Pomieszczenia w budynku usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzi klatka schodowa z poręczami.
 • W budynku nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek, korytarze i wejścia nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Żłobek ul. Kaliska 106

 • Pomieszczenia żłobka usytuowane są w XI kondygnacyjnym budynku.
 • Do pomieszczeń żłobka prowadzi jedno wejście główne przez III klatkę schodową budynku.
 • Żłobek zajmuje parter III i IV klatki schodowej, na który prowadzą schody z poręczą.
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek, korytarze i wejścia nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Żłobek integracyjny ul. Gniazdowskiego 5

 • Budynek dwukondygnacyjny, brak barier architektonicznych.
 • Do budynku prowadzi jedno główne wejście, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Pomieszczenie umieszczone na dwóch poziomach, na które prowadzą schody z poręczami i winda osobowa.
 • Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (wejścia, korytarze, szerokość ościeżnic drzwi, WC dla niepełnosprawnych, winda osobowa) poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Zapewniono komunikację do głównego wejścia z parkingu z wydzielonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

deklaracja dostępności

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny