Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O NAS

Miejski Zespół Żłobków we Włocławku, zwany dalej „Zespołem”, wykonuje zadania własne Miasta Włocławek w zakresie prowadzenia żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Siedzibą i obszarem działania Zespołu jest miasto Włocławek.

W skład Zespołu wchodzą następujące żłobki:

 1. Żłobek, ul. Wieniecka 34a;
 2. Żłobek,  ul. Kaliska 106;
 3. Żłobek, ul. Żytnia 80;
 4. Żłobek integracyjny, ul. Gniazdowskiego 5.

Celem i zadaniem Zespołu jest realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi, w tym dziećmi z niepełnosprawnościami, od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia oraz koordynowanie zadań realizowanych przez żłobki.

Do zadań Zespołu należy:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku;
 4. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych;
 5. wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka w tym dziecka z  niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 6. prawidłowe żywienie dzieci zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi 
  z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności 
  i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie; prawidłowe żywienie dzieci zgodnie z wymaganiami określonym w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3;
 7. współpraca z rodzicami oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i zapewnienie  mu prawidłowego rozwoju;
 8. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłoszonych przez rodziców potrzeb;
 9. wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie i kształtowania postaw;
 10. tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Informacja o zakresie działalności MZŻ

Utworzono dnia 22.07.2021, 13:41

Tekst odczytywalny maszynowo

Utworzono dnia 22.07.2021, 13:38

deklaracja dostępności

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny