Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

FORMY PRACY

FORMY PRACY
 
Najlepszą formą wychowania małego dziecka jest zabawa. Zabawa pełni doniosłą rolę w kształtowaniu osobowości dziecka–uczy, wychowuje, rozbudza określony stosunek do otoczenia społecznego i przyrody. Zabawa jest źródłem zaspokajającym wielorakie potrzeby dziecka. Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność: indywidualna, zespołowa, zbiorowa. Poniżej przedstawiamy rodzaje zabaw dzieci, w czasie ich pobytu w żłobku:
 
ZABAWY DYDAKTYCZNE
Mają wartości kształcące. Organizowane są w celu wpojenia dzieciom nowych umiejętności i przekazania wiedzy o świecie. Mają one na celu rozwijanie myślenia dzieci, ich spostrzegawczości, uwagi, umiejętności stosowania zasad i reguł. Dziecko poznaje wówczas nowe słowa i pojęcia. Dzieci starają się skoncentrować uwagę na postawionych im zadaniach, usiłując poprawnie rozumować, dokonując analizy i syntezy, wyróżniają i porównują cechy różnych przedmiotów.
 
ZABAWY TEMATYCZNE
W tego rodzaju zabawach dziecko naśladuje czynności i odtwarza sytuacje zaobserwowane w swoim otoczeniu. Często nie potrzebuje nawet do tego zabawek, bogata wyobraźnia pozwala dzieciom na dokładne udawanie wykonywania pewnych charakterystycznych dla danej roli czynności. Najistotniejszą cechą tej zabawy jest jej temat, dzieci bawią się w coś: dom, sklep, szkołę. U najmłodszych dzieci często tematyka ogranicza się do jednego elementu, np. gotowania obiadu. Ważnym składnikiem zabaw tematycznych są wypowiedzi słowne dziecka. Dziecko prowadzi monologi lub dialogi, podejmując dwie role jednocześnie. Zabawy tego typu są bardzo ważne dla rozwoju dziecka, gdyż scalają wszystkie funkcje fizyczne i psychiczne. Tego typu zabawy dzieci z reguły inicjują same.
 
ZABAWY MANIPULACYJNE
Polegają na manipulowaniu przedmiotami z użyciem wszystkich dostępnych strategii sensomotorycznych, np.: chwytaniu, oglądaniu, wkładaniu, przesuwaniu, wyjmowaniu, przekładaniu z rączki do rączki, uderzaniu jeden przedmiot o drugi, rzucaniu, turlaniu, potrząsaniu, wpychaniu itp. Tego typu zabawy mają na celu poznawanie właściwości przedmiotów: kształtu, konsystencji czy wydawanego dźwięku. Dziecko manipulując przedmiotami angażuje spostrzeżenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe oraz złożone ruchy rąk. Ten etap stanowi podstawę dla późniejszych, bardziej skomplikowanych zabaw.
 
ZABAWY KONSTRUKCYJNE
Pobudzają wyobraźnię, ćwiczą sprawność manualną dziecka oraz rozbudzają jego kreatywność. Polegają na budowaniu, wytwarzaniu czegoś nowego. W zabawie konstrukcyjnej powstaje wytwór, będący rezultatem działań dziecka. Zabawy tego typu doskonalą rozwój spostrzegawczo-ruchowy. Wyzwalają pomysłowość, wdrażają do skupienia uwagi, uczą obserwacji. Najpopularniejsza zabawką konstrukcyjną są klocki. Przy ich pomocy dziecko buduje swoją własną rzeczywistość wykorzystując nieograniczoną wyobraźnię.
 
ZABAWY TWÓRCZE
Często zaliczane do zabaw konstrukcyjnych. Do tego typu zabaw zalicza się: malowanie, rysowanie, wycinanie, lepienie, wydzieranie. Zabawy te kończą się wytworem plastycznym. Zabawy te ćwiczą sprawność ruchów paluszków, rąk i przygotowują do dalszej działalności twórczej.
 
ZABAWY BADAWCZE
Zaspokajają naturalną ciekawość świata. Zabawy tego typu są wynikiem naturalnej dziecięcej potrzeby poznawania otaczającego je świata. Dzieci wykonują rozmaite doświadczenia na różnych materiałach czy zabawkach. Te zabawy pozwalają dziecku w przyjemny sposób odkrywać i uczyć się.
 
ZABAWY RUCHOWE
Zabawy te są naturalną aktywnością każdego dziecka i zaspokajają potrzebę ruchu. Zawierają różne elementy ruchów, a zwłaszcza lokomocyjnych, takich jak bieganie, skakanie itp. Podczas tych zabaw dziecko ćwiczy mięśnie, sprawność rąk i nóg, ćwiczy paluszki i chwytanie, uczy się panowania nad swoim ciałem i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczy zmysł równowagi.
 
ZABAWY MUZYCZNE
Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. Dziecko kształci wrażliwość na jakość dźwięku, ekspresję i twórczą postawę. Zadania te realizujemy poprzez: słuchanie piosenek i prostych utworów muzycznych, śpiewanie piosenek i zabawie przy muzyce, poznawanie instrumentów muzycznych.
 
ZABAWY PALUSZKOWE
Zabawy paluszkowe zaspokajają potrzebę kontaktu fizycznego, poprawiają sprawność manualną dziecka, wpływają na umiejętność komunikowania, budują pozytywny emocjonalny kontakt pomiędzy dzieckiem, a osobą, z którą się bawi, pomagają się zrelaksować i skoncentrować na konkretnej czynności, ułatwiają orientację w schemacie własnego ciała.
 
                                                       Opracowały opiekunki MZŻ

 

deklaracja dostępności

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny